spřátelené weby:       Ilustrace   |   Loutky   |   Soustružení dřeva
Petr SKÁCEL, Vančurova 5, Olomouc, telefon 773 057 594, email: grafikajinak@seznam.cz 

Základní seřízení luku

Každý lukostřelec má jinak silný luk a jinak dlouhý pracovní nátah luku. Z toho vyplývá potřeba různých šípů pro různé luky. Podmínkou přesné střelby je vhodná kombinace luku a sady šípů.

Určení místa zakládání šípu

Šíp zakládáme většinou cca 2,5-3cm nad středem luku. V případě, že používáme jako oporu šípu ukazovák ruky držící luk, je dobré toto místo je viditelně označit. V případě že používáme nějakou jednoduchou základku, nemusíme se tím zabývat. Místo vypouštění je většinou již vyznačeno lukařem.

Nastavení lůžka šípu na tětivě

Nikdy nestřílejte z luku, na kterém není lůžko šípu instalováno! Pro střelbu z prstů je výchozí umístění lůžka 0,5-1cm nad pravým úhlem od zakládky šípu.

Brace Height

Výška předpětí tětivy lze doladit pravolevý rozptyl šípů. Zvýšení BH snížíme libráž luku a měkké šípy budou lítat vice doleva (a obráceně). V případě menší vzdálenosti tětivy od místa opření dochází k jejímu rozkmitu a tím ke snížení přesnosti výstřelu. Překročením této vzdálenosti snižuji rychlost výstřelu, ale zklidňuji tětivu.U LongBow je vzdálenost tětivy cca 14-16cm. Při menší vzdálenosti “došvihává” tětiva až do ruky. Výstřel je nepřesný a někdy i bolestivý.

Přesné seřízení luku

Přesné seřízení dokáže provést pouze střelec, který již umí velice dobře a zejména stejně střílet.

Test nastavení lůžka na tětivě

Střelba ze 3-5 metrů ve vodorovné hladině. Podle sklonu šípu v terči provádíme seřízení zakládky tak, abychom viděli pouze končík šípu a tělo šípu bylo v zákrytu. Z pohledu střelce je vidět jen končík šípu. Lůžko šípu posunujeme nahoru nebo dolů podle výsledku zásahu.

Test adekvátního spinu šípů

Vystřelíme tři šípy z 10 m do terčovnice. Při stejném míření vystřelíme také šípy bez kormidel.
A) šípy bez brk jsou vlevo - jsou šípy tvrdé
B) šípy bez brk jsou vpravo - jsou měkké šípy
Ideální stav je, když šíp bez kormidel (brk) zasahuje stejné místo, jako šípy olepené. Testování za použití šípů olepených a neolepených provádíme z 10, 15, 20,25, 30 m. Šíp neolepený se musí z každé vzdálenosti dostat k šípům olepeným, obě skupiny by měli zasahovat v linii míření.

přístupy na stránku:   
© 2012 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: grafikajinak@seznam.cz