spřátelené weby:       Ilustrace   |   Loutky   |   Soustružení dřeva
Petr SKÁCEL, Vančurova 5, Olomouc, telefon 773 057 594, email: grafikajinak@seznam.cz 

LEGISLATIVA

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu

Úplné aktuální znění zákona o zbraních najdete např. na Portálu veřejné správy ČR.
Luk nebo kuš je zbraň. A už jen trochu silnější luky a kuše jsou střelnými zbraněmi podléhajícími režimu zákona o zbraních. Hranicí rozhodnou pro to, jestli luk zákonu podléhá nebo ne, je nátahová síla 150 N, tj. přibližně 33 liber při standardním nátahu (typicky 28"). I když to neodpovídá reálné nebezpečnosti luku, luky do 33 lbs včetně jsou hračky nepodléhající zákonu o zbraních, nad 33 lbs se ale už jedná o mechanické střelné zbraně kategorie D (konkrétně definované §7, pís. g) zákona), z čehož vyplývá řada pravidel, povinností a omezení pro nabývání, držení, nošení a užití takových luků. Luk nad 33 lbs se tak ve světle zákona ocitá ve skupině zbraní, jakými jsou historické palné zbraně, vzduchovky, slabší plynovky, flobertky apod.

Nejvýznamnější praktická pravidla týkající se zbraní kategorie D shrnuje §15 zákona, který např. říká (se zaměřením na zbraně dle §7, pís. g)) toto:

 • Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.
 • Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.
 • Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
 • Držitel zbraně kategorie D nesmí
  • zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,
  • zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci
Co to znamená prakticky? Držitelem luku nad 33 lbs nesmí být nikdo mladší 18 let, střílet se nesmí nikde, kam má volný přístup veřejnost, nosit takový luk na veřejnosti můžete pouze v neprůhledném obalu (můžete ho mít ale i pod kabátem) a ve stavu, který neumožňuje jeho okamžité použití, tj. např. bez napnuté tětivy. O nepřípustnosti alkoholu a drog při manipulaci s lukem se ani není třeba zmiňovat. Je zřejmé, že z toho vyplývají zásadní omezení a pravidla např. pro pořádání lukostřeleckých sešlostí a závodů.

Aktuálně: V listopadu 2012 byla vládou schválena novela zákona o zbraních, která přináší zajímavé změny právě i v ustanoveních týkajících se zbraní kategorie D. Navrhované změny jsou v dokumentu, který je ke stažení z odkazu v předchozí větě, zřetelně vyznačeny (tučně, resp. škrtnutím). Jedná se o změny pro lukostřelce celkem příznivé,a to především v ustanovení, které bude nově umožňovat střelbu ze zbraně kat. D i na veřejnosti přístupném místě, pokud bude na takovém místě určen pro střelbu bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo bude-li takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba a na kterém je střelba umožněna pouze s vhodnými ochrannými pomůckami.
Novela již prošla všemi třemi čteními v parlamentu a 16.5.2013 byla schválena i senátem. Po podpisu prezidentem začne tato novela platit od 1. 6. 2014.

Propozice World Archery (WA, FITA)

Zde je uveden pouze výtah z propozic za účelem zpřehlednění některých základních pravidel.

Úplné a aktuální znění pravidel WA (FITA) naleznete např. na stránkách Českého lukostřeleckého svazu.

Lukostřelecké disciplíny a soutěže dle WA (FITA)

 • Terčová lukostřelba (venkovní)
  • Vzdálenosti
   • Kadetky ... 30, 40, 50, 60 m
   • Ženy, kadeti, juniorky, seniorky ... 30, 50, 60, 70 m
   • Muži, junioři, senioři ... 30, 50, 70, 90 m
  • Terče
   • Terč o rozměru 122 cm se používá pro vzdálenosti 90, 70, 60m (a 50m pro Kadetky)
   • 80cm terč má být používán pro vzdálenost i 50 (jiné než Kadetky), 40 a 30m
   • Terč 80 cm v multičetném uspořádání lze používat na 30 metrů.
   • Trojúhelníkový 80cm trojitý terč je povinný na FITA šampionátech
  • Soutěže
   • Olympijská soutěž je ve všech třídách střílena na 70 metrů (60 metrů pro Kadety) do 122 cm terčů
   • FITA 60metrová soutěž pro Kadety sestává ze 72 šípů střílených na vzdálenost 60 metrů do 122cm terče
   • FITA 70metrová soutěž sestává ze 72 šípů střílených na vzdálenost 70 metrů do 122cm terče
   • Poloviční FITA soutěž sestává z 18 šípů střílených z každé vzdálenosti soutěže FITA terčové lukostřelby
   • Soutěž FITA 900 sestává z třiceti (30) šípů z 60, 50, 40 metrů 122cm terče pro všechny třídy.
   • FITA Standardní soutěž sestává z třicetišesti (36) šípů na 50 metrů a třicetišesti (36) šípů na 30 metrů, střílených venku v sadách po třech (3) šípech do desetizónového terče o průměru 122cm na obě vzdálenosti
   • Venkovní soutěž v souboji „Duel Match“ střílená na 70 metrů do 122cm terče
 • Halová lukostřelba
  • Halová FITA soutěž na 25 metrů sestává z 60 šípů do 60cm terčů nebo 60cm trojitých terčů pro všechny třídy
  • Halová FITA soutěž na 18 metrů sestává z 60 šípů do 40cm terčů nebo 40cm trojitých terčů pro všechny třídy
  • Halová vyřazovací soutěž se střílí do 40cm trojitých terčů
  • Vertikální trojité terče jsou povinné pro halová mistrovství světa
  • Soutěž v duelech se střílí celá do vertikálních trojitých terčů o průměru 40 cm
 • Terénní lukostřelba
  • Terče
   • 20 cm ... sestava 12 terčů (3 ř. x 4 sl.), pro neznámé vzdálenosti 10 - 15 m (5 - 10 m pro holé luky), pro známé vzdálenosti 10, 15, 20 m (5, 10, 15 m pro holé luky)
   • 40 cm ... sestava 4 terčů (2řx2s), pro neznámé vzdálenosti 15 - 25 m (10 - 20 m pro holé luky), pro známé vzdálenosti 20, 25, 30 m (15, 20, 25 m pro holé luky)
   • 60 cm ... sestava 2 terčů (1řx2s), pro neznámé vzdálenosti 20 - 35 m (15 - 25 m pro holé luky), pro známé vzdálenosti 35, 40, 45 m (30, 35, 40 m pro holé luky)
   • 80 cm ... pro neznámé vzdálenosti 35 - 55 m (30 - 45 m pro holé luky), pro známé vzdálenosti 50, 55, 60 m (40, 45, 50 m pro holé luky)
   • Terče pro lesní závod ... obrázky zvířat s vyznačenými oblastmi zásahu ... např. veverka (střelba na 5 - 15 m), králík (5 - 30 m), vlk (5 - 45 m, 5 - 40 m pro holý luk), kanec (5 - 60 m, 5 - 50 m pro holý luk)
  • Soutěže
   • Terénní FITA soutěž sestává z libovolného počtu terčů o celkovém počtu v rozmezí od 12 do 24 terčů, který je dělitelný čtyřmi (4), a třemi (3) šípy střílenými na jeden terč. Trasa může být celá značena nebo neznačena (známá nebo neznámá vzdálenost) nebo v kombinaci značené a neznačené, a střílena libovolným počtem průchodů trasou nebo střelbou do terčů do vějíře.
   • FITA soutěž Hrot šípu (Arrowhead Round) sestává z libovolného počtu terčů o celkovém počtu v rozmezí od 24 do 48 terčů, který je dělitelný čtyřmi (4), což jsou dvě kompletní FITA terénní soutěže.
   • FITA Lesní závod (Forest Round) sestává z libovolného počtu terčů v rozmezí od 12 do 24, dělitelném čtyřmi (4), s počtem do tří šípů (3) na terč.
 • 3D lukostřelba - střelba na terče v podobě prostorových maket zvířat
  • Vzdálenosti
   • Muži a ženy kladkový luk ... max. 45 m
   • Muži a ženy holý luk, muži a ženy dlouhý luk, muži a ženy reflexní luk ... max. 30 m
 • Střelba na vlajku – střelba tzv. „na vlajku“ na velkou vzdálenost, terč je zhotoven z kusu látky „cloutu“, lze používat speciální „Clout zaměřovač“
  • Soutěž na vlajku sestává z 36 šípů střílených z následujících vzdáleností:
   • 165 metrů pro muže reflexní;
   • 125 metrů pro ženy reflexní;
   • 185 metrů pro muže kladkový;
   • 165 metrů pro ženy kladkový
 • Dálková lukostřelba – lukostřelba s cílem dosáhnout co největší vzdálenosti dostřelu
  • FITA Terčový reflexní luk: Střílí všechny třídy s luky o síle nátahu -35 lbs. (15.88 kg); -50 lbs. (22.7 kg);
  • Tradiční luk pro střelbu na dálku: Střílí se luky o síle nátahu - 39.7 lbs. (18 kg); -55.1 lbs. (25 kg); Bez omezení pro ženy a juniory, -39.7 lbs. (18 kg); -55.1 lbs. (25 kg); 72.8 lbs. (33 kg); Bez omezení pro muže;
  • Americký dlouhý luk: Střílí všechny třídy s luky o síle nátahu -35 lbs. (15.88 kg); -50 lbs. (22.7 kg); Bez omezení.
  • Anglický dlouhý luk: Střílí všechny třídy s luky o síle nátahu -35 lbs. (15.88 kg); -50 lbs. (22.7 kg); Bez omezení.
  • Kladkový luk pro střelbu na dálku: Střílí se luky o síle nátahu -39.7 lbs. (18 kg); 55.1 lbs. (25 kg); Bez omezení pro ženy a juniory; -55.1 lbs. (25 kg); 72.8 lbs. (33 kg) Bez omezení pro muže;
  • Kladkový terčový luk: Střílí se luky o síle nátahu -45 lbs. (20.4 kg); 60 lbs. (27.2 kg) pro muže, ženy a juniory;
  • Nožní luk: Střílí všechny třídy s luky o síle nátahu bez omezení.
 • Běžecká lukostřelba – kombinace běhu a lukostřelby na 20 m, při které je použito jednoduché hodnocení „Zasáhl – minul“
 • Lyžařská lukostřelba (lukostřelecký biatlon) – terč ve vzdálenosti 18 m s jednoduchým hodnocením „Zasáhl – minul“

Třídy dle WA (FITA)

 • Ženy
 • Muži
 • Kadetky (max. 16 let v daném roce)
 • Kadeti (max. 16 let v daném roce)
 • Juniorky (max. 18 let v daném roce)
 • Junioři (max. 18 let v daném roce)
 • Seniorky (od 50 let)
 • Senioři (od 50 let)

Technická výbava a výstroj lukostřelce dle WA (FITA)

 • Všechny divize
  • Tětiva
   • Prameny mohou být různých barev, a materiálu zvolené ho pro tento účel. Může mít středovou omotávku sloužící k uchopení natahujícími prsty, označený bod, ke kterému je možno přidat omotávku(y), aby končík šípu pasoval, a pro lokalizaci tohoto bodu lze umístit jednu nebo dvě značky, a na každém konci tětivy jsou vytvořena očka pro uchycení tětivy do zářezů, když je luk napnut
  • Ochrana prstů a ruky
   • Je povolena ochrana prstů ve formě prstových návleků nebo na konečky prstů, rukavic nebo střeleckých tzv. TAB nebo pásků (náplast) pro napínání, držení a uvolnění tětivy.
   • Následující vybavení je povoleno:
    • Oddělovač mezi prsty bránící sevření šípu
    • Ruka držící luk může být v obyčejné rukavici, palčáku nebo podobném vybavení, ale toto nesmí být připevněno k držadlu luku
  • Optické pomůcky
   • Dalekohledy, teleskopy a jiné optické pomůcky lze používat pro sledování zásahu šípu za předpokladu, že nejsou na překážku jiným soutěžícím u střeleckého kolíku
   • Dioptrické brýle, střelecké brýle a sluneční brýle se mohou používat.
   • Žádné z těchto nesmí být vybaveny mikročočkami, nebo podobným zařízením, ani nesmí být značeny takovým způsobem, který může napomoci při míření
   • Sklo brýlí oka, kterým není mířeno, může být zcela zakryto nebo přelepeno, nebo může být použita klapka na oko.
   • Na neznačené trase, lesní a 3D soutěžích není povoleno nic z výše uvedeného, mající nějaký druh zařízení nebo vybavení pro určení vzdálenost (např. měřítko) zahrnuté nebo připevněné.
  • Příslušenství
   • Je povoleno příslušenství, jako např.: Chrániče ruky, prsní chrániče, smyčky držící luk, toulce na opasku nebo na zemi a ozdobné kožešiny
   • Značky označující polohu nohou nesmí vyčnívat ze země více jak 1 cm.
   • Rovněž jsou povoleny chrániče ramen, vylehčený materiál tětivy na luku nebo stabilizátor jako indikátor větru.
  • Není povoleno
   • Jakékoliv elektronické komunikační zařízení nebo náhlavní soupravy před čekací čárou v tréninkovém prostoru, a kdykoliv na trase závodu
   • Na neznačené trase, lesní a 3D tratích jakýkoliv typ zařízení určující vzdálenost nebo jiným způsobem odhadující vzdálenosti nebo úhly, které není pokryto současnými pravidly týkající se vybavení soutěžících.
   • Jakákoliv součást vybavení soutěžícího, která byla přidána nebo modifikována, aby sloužila za účelem odhadování vzdáleností nebo úhlů, nebo by mohla jakákoliv obvyklá součást vybavení být explicitně používána za tímto účelem.
   • Žádné psané poznámky nebo elektronické zařízení k ukládání dat, které lze použít pro výpočet úhlů a vzdáleností, kromě normálních značek soutěžícího ke značení vzdáleností na zaměřovači, záznamu současného osobního skóre nebo jakékoliv části FITA pravidel.
 • Reflexní luk
  • Luk jakéhokoliv typu za předpokladu že odpovídá přijatému principu a smyslu slova luk, jak používáno v terčové lukostřelbě, což je nástroj sestávající z držadla (rukojeti), středu (ne typu umožňující střelbu otvorem skrze něj) a dvou pružných ramen zakončených zářezem pro uchycení oček tětivy. Luk je pro použití napnut pomocí jedné tětivy připevněné přímo mezi dva zářezy a při činnosti je držen jednou rukou za držadlo (rukojeť), zatímco prsty druhé ruky natahují, zadržují a vypouští tětivu
  • Vícebarevné středy luků a obchodní značky umístěné na vnitřních stranách ramen luku jsou povoleny
  • Středy včetně výztuží jsou povoleny za předpokladu, že o vzpěru se trvale neopírá ruka či zápěstí soutěžícího
  • Omotávka tětivy nesmí při plném nátahu končit v hladině pohledu soutěžícího. Tětiva nesmí žádným způsobem napomáhat v míření použitím průhledového otvoru, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Je povolena jedna značka na tětivě, která slouží jako značka ke rtům nebo nosu.
  • Zakládka
   • Zakládka šípu může být stavitelná a pohyblivá. Tlakový buton, tlačný bod nebo destičku pro šíp lze používat na luku za předpokladu, že nejsou elektrické nebo elektronické a že neposkytují žádnou další pomůcku pro míření.
   • Tlačný bod nelze umístit dále než 4 cm (uvnitř)od hrdla držadla (pivotního bodu) luku
  • Indikátor nátahu, zvukový a/nebo optický může být používán, pokud není elektrický nebo elektronický.
  • Zaměřovač
   • Zaměřovač pro míření je povolen, ale na luk smí být namontováno pouze jedno takové zařízení.
   • Nesmí obsahovat hranol nebo čočky nebo jiné zvětšující zařízení, vyvažovací nebo elektrická nebo elektronická zařízení, ani zařízení, které poskytne více jak jeden zaměřovací bod
   • Celková délka hledí (tunel, trubka, záměrný hrot a/nebo jiná podobná prodloužená součást) nepřekročí 2 cm v linii pohledu soutěžícího.
   • Zaměřovač připevněný k luku za účelem míření, který umožňuje stranovou opravu stejně jako nastavení náměru. Podléhá následujícím ustanovením:
    • Prodloužení zaměřovače se povoluje;
    • Destička nebo páska s označením vzdáleností může být připevněna k luku jako vodítko pro zaměřování, ale nesmí žádným jiným způsobem poskytovat dodatečnou pomůcku
    • Záměrný bod může být typu vláknové optiky. Celková délka vláknového zaměřovače smí překročit 2cm, pokud je jeden konec upevněn mimo lukostřelcovu linii pohledu při plném nátahu, zatímco ta část, která je v linii pohledu nepřekročí 2cm v přímé linii před ohybem. Může poskytnout pouze jeden osvětlený zaměřovací bod při plném nátahu;
   • Na neznačených tratích nesmí být upravována žádná část zaměřovače za účelem poskytnutí prostředku pro zjištění vzdálenosti.
  • Stabilizátory a torzní letové kompenzátory na luku jsou povoleny, pokud
   • Neslouží jako vodítko tětivy
   • Nedotýkají se ničeho jiného než luku;
   • Nepředstavují žádné nebezpečí nebo překážku pro jiné soutěžící na střeleckém kolíku
  • Šípy
   • Šípy jakéhokoliv typu mohou být používány, za předpokladu, že odpovídají přijatému principu a mínění slova šíp jak je používáno v terčové lukostřelbě, a že šípy nepoškozují příliš terče nebo terčovnice.
   • Maximální průměr šípu nepřekročí 9,3 mm, hrot těchto šípů smí mít maximální průměr 9,4 mm.
   • Šíp sestává z dříku s hlavou (hrotem), směrových kormidel (brčka), končíku a podle přání zdobení.
   • Všechny šípy každého soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na dříku, a všechny šípy použité v kterékoliv sadě budou stejného vzoru a barev opeření, končíků a zdobení, pokud použito.
  • Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné k ochraně prstu (tab) za účelem opření je povoleno
  • Ochrana prstu nesmí zahrnovat jakékoliv zařízení pro natahování, držení a vypouštění tětivy
 • Holý luk
  • Luk jak je popsán výše musí být holý, kromě zakládky šípu, a bez výčnělků, značek hledí, znamení nebo zářezů nebo laminovaných částí (v části okna luku), které by mohly sloužit pro míření. Nenapnutý luk zkompletovaný s povoleným příslušenstvím musí projít skrz otvor nebo kroužek o vnitřním průměru 12,2 cm ± 0,5 mm
  • Omotávka tětivy nesmí při plném nátahu končit v hladině pohledu soutěžícího Tětiva nesmí žádným způsobem napomáhat v míření použitím průhledového otvoru, značky nebo jakýmkoli jiným způsobem. Nejsou povoleny žádné značku k nosu nebo rtům.
  • Zakládka
   • Zakládka šípu, která může být stavitelná a pohyblivá. Tlakový buton, tlačný bod nebo destičku pro šíp lze používat na luku za předpokladu, že nejsou elektrické nebo elektronické a že neposkytují žádnou další pomůcku pro míření.
   • Tlačný bod nelze umísťovat dále jak 2 cm (uvnitř) od hrdla držadla (pivotního bodu) luku
  • Není povoleno zařízení indikace nátahu.
  • Nejsou povoleny zaměřovače ani značka(y) na luku, které napomáhají v míření;
  • Pro holý luk je změna polohy prstů na tváři a tětivě povolena.
  • Nejsou povoleny stabilizátory
  • Torzní letové kompenzátory upevněné jako součást luku jsou povoleny za předpokladu, že nemají rovněž stabilizátor.
  • Závaží lze přidat ke spodní části středu luku. Veškerá závaží bez ohledu na tvar se musí montovat přímo na střed luku bez tyček, nástavců, hranatých montážních spojek nebo vibraci tlumících zařízení.
  • Luk nenapnutý kompletní s povoleným příslušenstvím musí být schopen projít skrz otvor nebo kroužek o vnitřním p růměru 12,2 cm ± 0.5mm
  • Šípy
   • Šípy jakéhokoliv typu mohou být používány, za předpokladu, že odpovídají přijatému principu a mínění slova šíp jak je používáno v terčové lukostřelbě, a že šípy nepoškozují příliš terče nebo terčovnice.
   • Maximální průměr šípu nepřekročí 9,3 mm, hrot těchto šípů smí mít maximální průměr 9,4 mm.
   • Šíp sestává z dříku s hlavou (hrotem), směrových kormidel (brčka), končíku a podle přání zdobení.
   • Všechny šípy každého soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na dříku, a všechny šípy použité v kterékoliv sadě budou stejného vzoru a barev opeření, končíků a zdobení, pokud použito.
  • Kotvící destička nebo podobné zařízení připevněné k ochraně prstu (tab) za účelem opření je povoleno.
  • Ochrana prstu nesmí zahrnovat jakékoliv zařízení pro natahování, držení a vypouštění tětivy
 • Kladkový luk
  • Kladkový luk, (může být typu umožňující střelbu skrz střed) je takový, kde tah je mechanicky měněn systémem kladek a/nebo vaček. Tento luk je napnut pro použití pomocí tětiv(y) přichycené přímo do zářezů na ramenech, nebo připevněná k lankům luku, podle jednotlivého typu konstrukce luku
  • Vícebarevné středy luků a obchodní značky umístěné na vnitřních stranách ramen luku jsou povoleny
  • Tažná síla luku nesmí překročit 60 lbs
  • Kabelová vodítka jsou povolena.
  • Napínací nebo dělená lanka jsou povolena za předpokladu, že se trvale nedotýkají ruky, zápěstí a/nebo paže držící luk soutěžícího
  • Připojené k tětivě značky sloužící jako značka nosu nebo rtů, průhledový otvor, průhledové zařízení typu libela, smyčka tětivy atd. jsou povoleny. Pro tuto divizi nejsou omezení týkající se středové omotávky.
  • Zakládka: Tlačný bod nelze umístit dále než 6 cm nazad (uvnitř) od hrdla držadla (pivotního bodu) luku.
  • Indikátor nátahu, zvukový a/nebo optický může být používán, pokud není elektrický nebo elektronický.
  • Lze použít libovolný typ zaměřovače za předpokladu, že
   • není elektrický nebo elektronický
   • neobsahuje žádný dodatečný prostředek pro určení vzdálenosti při použití na neznačených tratích
   • Záměrný bod může být typu vláknové optiky a/nebo chemické světelné tyčinky. Světelná tyčinka bude zapouzdřena, aby nerušila ostatní lukostřelce a poskytla pouze jeden zaměřovací bod
   • Vícečetná záměrná hledí nejsou akceptovatelná
  • Stabilizátory a torzní letové kompenzátory na luku jsou povoleny, pokud
   • Neslouží jako vodítko tětivy;
   • Nedotýkají se ničeho jiného než luku;
   • Nepředstavují žádné nebezpečí nebo překážku pro jiné soutěžící na střeleckém kolíku
  • Šípy
   • Šípy jakéhokoliv typu mohou být používány, za předpokladu, že odpovídají přijatému principu a mínění slova šíp jak je používáno v terčové lukostřelbě, a že šípy nepoškozují příliš terče nebo terčovnice.
   • Maximální průměr šípu nepřekročí 9,3 mm, hrot těchto šípů smí mít maximální průměr 9,4 mm.
   • Šíp sestává z dříku s hlavou (hrotem), směrových kormidel (brčka), končíku a podle přání zdobení.
   • Všechny šípy každého soutěžícího budou označeny jeho jménem nebo iniciálami na dříku, a všechny šípy použité v kterékoliv sadě budou stejného vzoru a barev opeření, končíků a zdobení, pokud použito.
   • Mechanický vypouštěč, za předpokladu, že není elektrický nebo elektronický, je povolen
   • Jsou povolena libovolná přídavná zařízení, pokud nejsou elektrická nebo elektronická nebo jinými ustanoveními zakázaná
 • Dlouhý luk
  • Tento luk odpovídá tradiční formě dlouhého luku, co ž znamená, že pokud je napnut, tětiva se nesmí dotýkat jiné části luku než zářezů pro tětivu. Tento luk může být vyroben z libovolného typu materiálu nebo kombinace materiálů. Tvar rukojeti a ramen není omezen. Střelba středem je povolena.
  • Pro Juniory a Ženy luk bude nejméně 150 cm dlouhý, pro Muže nejméně 160 cm dlouhý – měřeno mezi zářezy pro tětivu
  • Omotávka tětivy nesmí při plném nátahu končit v hladině pohledu soutěžícího Tětiva nesmí žádným způsobem napomáhat v míření použitím průhledového otvoru, značky nebo jakýmkoli jiným způsobem. Nejsou povoleny žádné značky k nosu nebo rtům
  • Jestliže luk má výběžek pro šíp, lze jej používat jako zakládku šípu. Může být pokryt jakýmkoliv typem měkkého materiálu. Žádný jiný typ zakládky není povolen.
  • Není povoleno zařízení indikace nátahu.
  • Nejsou povolena závaží, stabilizátory nebo torzní letové kompenzátory
  • Šípy
   • Jsou povoleny pouze dřevěné dříky
   • Hroty budou terénního typu určené pro dřevěné šípy
   • Pouze přírodní opeření se použije pro kormidla
  • Ochrana prstu nesmí zahrnovat jakékoliv zařízení pro natahování, držení a vypouštění tětivy
  • Navíc k tomu, co je povoleno pro všechny divize, jsou povoleny kroužky na palec za předpokladu, že nezahrnují jakékoliv zařízení pro držení, nátah a vypouštění tětivy. Při střelbě se musí jeden prst dotýkat končíku šípu. Platí následující omezení:
  • Kotvící (opěrná) destička nebo pomocné zařízení připevněné k ochraně prstů (tab) za účelem opření není povoleno.
 • Lovecký luk
  • Luk libovolného typu
  • Maximální tah luku je 80 lbs pro muže a 60 lbs pro ženy a juniory
  • Připojené k tětivě značky sloužící jako značka nosu nebo rtů, průhledový otvor, průhledové zařízení typu libela, smyčka tětivy atd. jsou povoleny. Pro tuto divizi nejsou omezení týkající se středové omotávky.
  • Nejsou omezení týkající se zakládky šípu nebo jejího umístění.
  • Indikátor nátahu, zvukový a/nebo optický může být používán, pokud není elektrický nebo elektronický.
  • Lze používat libovolný typ zaměřovače včetně hledí s více záměrnými body
  • Stabilizátory a torzní letové kompenzátory na luku jsou povoleny, pokud
   • Neslouží jako vodítko tětivy;
   • Nedotýkají se ničeho jiného než luku
   • Nepředstavují žádné nebezpečí nebo překážku pro jiné soutěžící na střeleckém kolíku
  • Lze používat jakýkoliv typ šípu, pokud používají standardní typ šroubovacích terénních hrotů
   • minimální hmotnosti 125 US grains pro muže
   • minimální hmotnosti 100 US grains pro ženy a juniory
  • Mechanický vypouštěč, za předpokladu, že není elektrický nebo elektronický, je povolen


Propozice European 3-D Archery Association (3D EAA)

Výtah ze soutěžních pravidel platných od 1. 1. 2011.

Zde je uveden pouze výtah z propozic za účelem zpřehlednění některých základních pravidel.

Úplné a aktuální znění pravidel 3D EAA naleznete např. na stránkách České 3D lukostřelby.

3-D soutěže EAA

 • Evropský pohár 3-D – dvoudenní závod střílený na 28 rozličných 3-D terčů. Pořadatel musí dále připravit finálové kolo sestavené ze 6-ti 3-D terčů. Pro případ rozstřelu musí pořadatel připravit další terč (obvykle ve vzdálenosti 35 – 45 m).
 • Jednoduchý (jednodenní) 3-D závod – jednodenní nebo více denní závod s libovolným počtem zvířat. Počet střílených terčů musí být dělitelný čtyřmi.
 • 3-D biatlon – jednodenní závod kombinovaný s během na lyžích, nebo přespolním během. Počet střílených figur musí být dělitelný čtyřmi.
 • Halový závod – není omezen časem ani počtem střílených figur. Terče mohou být statické nebo pohyblivé.
 • Další závody – mohou používat libovolný počet terčů.
Všechny tyto 3-D závody (vyjma halový závod), jsou pořádány v přírodě (pole, louky, lesy, skály nebo vodní plochy apod.).

Etika při závodech

 • Závodník je povinen dostavit se k soutěži alespoň 30 minut před jejím zahájením. Pokud registrovaný závodník zmešká zahájení, může se připojit k následující skupině na terči č.1, pokud je v ní méně než pět střelců. Není povoleno dostřelovat zmeškané figury ( jsou skórovány jako aut – „0" ).
 • Ze slušnosti k jiným závodníkům, není povoleno mluvení s diváky, jinými skupinami nebo závodníky ve skupině, nebo vyluzování rušivých zvuků během střelby.
 • Na soutěžním okruhu je zakázáno používat fotoaparáty nebo kamery. Výjimku mají pouze akreditovaní novináři, kteří musí mít k fotografování souhlas střelců. Střelci účastnící se finálových kol souhlasí s tím, že mohou být foceni nebo natáčeni.
 • Rozhodčí mají právo kontrolovat vybavení a příslušenství střelců před začátkem závodu. Pokud rozhodčí zjistí, že některá součást vybavení střelce neodpovídá stanoveným pravidlům, může pro připuštění k závodu požadovat její úpravu nebo výměnu.
 • Rozhodčí má právo kontroly vybavení i kdykoli během soutěže. Pokud shledá jakékoli porušení pravidel, následkem je okamžitá diskvalifikace.
 • Při jakémkoliv jednání proti pravidlům EAA 3-D, udělí rozhodčí střelci varování. Varování se musí zaznamenat do střelcovy bodovací karty. Tři varování znamenají okamžitou diskvalifikaci. Po ukončení závodu bude u soutěžní komise proveden zápis diskvalifikace. Soutěžní komise jej posoudí. Bodovací karty musí mít vyznačený prostor pro zápis či varování.
 • Odhazování odpadků mimo vyhrazená místa, je na soutěžním okruhu přísně zakázáno. Bude-li kdokoli přistižen, bude diskvalifikován.
 • Alkohol je striktně zakázán pro všechny účastníky, jak před soutěží, tak i v jejím průběhu. Stejně tak je zakázáno kouření na trati, vyjma speciálně určených míst k tomuto účelu pořadateli označených.
 • Na trati není dovoleno používat jakýchkoli technických pomůcek během střílení (úhloměry, mobilní telefony atd.)
 • Pro všechny účastníky závodu je na trati zakázáno nosit oblečení v Camo stylu na horní části těla.

Střelnice

 • Všechny 3D terče musí být umístěny na neznámé vzdálenosti, maximálně však 45m (minimálně 5m). Maximální vzdálenost pro střelce z holého luku (Bare Bow), tradičních luků a kadety je 27m. Pro kategorii žák /Minis/ je 20 m. 7.3 Každá meta a jí odpovídající terč musí být označeny stejným číslem.
  • Červená meta – maximální vzdálenost 45m
  • Modrá meta – maximální vzdálenost 27m
  • Na mezinárodních soutěžích musí být vyznačena čekací meta.

Pravidla pro vybavení

 • Šípy
  • 5 grainů na libru nebo 330 FPS (možnost volby)
  • Šípy používané na soutěžích EAA 3-D musí vážit alespoň 5 grainů na libru aktuální tahové síly luku. Síla luku je stanovena měřením při kontrole nářadí. Váhová tolerance je 5 grainů. Vybavení bude náhodně kontrolováno.
  • Omezení 5 grainů na libru neplatí, pokud je rychlost šípu naměřena oficiálně stanoveným rychloměrem nižší než 330 FPS s tolerancí 3%. Rychlost je omezena 330 FPS s tolerancí 3%. Pokud je výstřelová rychlost vyšší než 330 FPS + 3% (339,9 FPS) bude střelec přesunut do váhového omezení. Všechny šípy musí být stejné - materiál, rozměr, délka, váha, olepení, končíky a podepsané na trubce. Kormidla na šípu nemusí být stejné barvy.
 • Šrouby ramen – jakmile je střelec na trati, nesmí manipulovat se šrouby ramen. Seřizovat šrouby ramen smí pod kontrolou rozhodčího po dokončení střelby na trati.
 • Zaměřovač ani V-bar nesmí být delší než 12". Měřeno od místa uchycení.
 • Je zakázáno používat jakékoli pomůcky pro měření vzdálenosti (dálkoměr), ale také je zakázáno odhadovat vzdálenost pomocí částí vybavení nebo částí těla. Napínání luku proti terči bez založeného šípu je zakázáno. Je zakázáno mít jakékoli značky nebo nápisy na vnitřní straně horního ramene luku. (vyjma výrobních).
 • Používání dalekohledů a pomocných kartiček s vyznačením skórovacích zón je dovoleno. Dalekohledy nesmí umožňovat měření vzdálenosti (např. pomocí různých značek apod.). Podléhají kontrole rozhodčích.
 • Střelcům je zakázáno během soutěže pořizování jakýchkoli poznámek, vyjma zápisů do bodovacích karet a běžných poznámek o nastavení střelcova zaměřovače (včetně poznámek o odhadování úhlů a vzdáleností).

Divize dle 3D EAA

 • Kladkový luk muži (CU – Men) - Střelci musí střílet z červené mety (max.45m). Luk a náčiní dle pravidel FITA. Jakýkoliv kladkový luk s nastavitelným zaměřovačem. Střelec může používat jakoukoli techniku vypouštění tětivy (vypouštěč, prsty) a také používání doplňků je dovoleno (stabilizátory, průhled, libela atd.). Je povoleno použití osvětlení zaměřovacího bodu. (pinu)
 • Hunter (HU) - Střelci musí střílet z červené mety (max.45m). Jakýkoliv druh luku se zaměřovačem nebo bez. Stabilizátory a stranové stabilizátory a V-bar nesmí přesahovat 12" (30,5 cm) od místa uchycení. Zaměřovač může mít max. pět napevno umístěných zaměřovacích bodů. Může být použit průhled, jakýkoli druh vypouštěče, overdraw zakládka max. 2", vodováha, sklo nebo čočka. Je povoleno použití osvětlení zaměřovacích bodů. (pinů)
 • Holý kladkový luk (CB – Compound Bare Bow) - Střelci musí střílet z červené mety (max.45m). Jakýkoliv kladkový luk bez zaměřovače. Ve střeleckém okně smí být pouze zakládka a boční opěrka. Na tětivě nesmí být žádné značky použitelné k míření. Nesmí být použita kontrola nátahu na luku nebo tětivě. Může být použit stabilizátor max. 12", průhled tětivy, button a zakládka, ale ne overdraw. K vypouštění můžou být používány jakékoli vypouštěče, střelecké rukavice, chrániče prstů (tabs), nebo holé prsty.
 • Olympijský luk (OL – Olympic) - Střelci musí střílet z červené mety (max.45m). Luk a náčiní dle pravidel FITA. Jakýkoliv typ reflexního luku, vybavený nastavitelným zaměřovačem, stabilizátory, buttonem, zakládkou atd. Tětiva musí být vypouštěna z prstů. Použití jakékoliv čočky v zaměřovači (ať se zvětšením nebo bez) na luku je zakázáno.
 • Tradiční reflexní luk (TR-RB – Traditional Recurve Bow) - Střelci musí střílet z modré mety (max.27m). Jakýkoliv typ tradičního reflexního luku bez kovového středu. Nesmí se používat vypouštěče, stabilizátory, závaží. Tětiva musí být vypouštěna z holých prstů, rukavičky nebo chrániče prstů (tab). Při nátahu se střelec musí ukazováčkem stále dotýkat končíku (zakázán pohyb prstů po tětivě). Nesmí se používat kontrola nátahu na luku nebo na tětivě. Nejsou povoleny žádné značky na ramenou a ve střeleckém okně, které by umožňovaly měření vzdálenosti a nebo k míření. Povolena zakládka šípu typu T300, Neet, Hoyt Hunter nebo Bear. Je povolen jakýkoliv druh šípů, ale všechny musí být stejného druhu, stejně dlouhé, stejně těžké, stejného vzhledu, se stejnými končíky a hroty.
 • Tradiční dlouhý luk (TR-LB – Traditional Long Bow) - Střelci musí střílet z modré mety (max.27m). Jakýkoliv tradiční dlouhý luk, který je definován tak, že tětiva napjatá na luku se nedotýká luku ve více než dvou bodech (jen v zářezech pro tětivu), bez vypouštěče, zaměřovače a závaží. Tětiva musí být vypouštěna z prstů (rukavička, chránič prstů – tab, holé prsty). Při nátahu se střelec musí ukazováčkem stále dotýkat končíku (zakázán pohyb prstů po tětivě). Nejsou povoleny žádné značky na ramenou a ve střeleckém okně, které by umožňovaly měření vzdálenosti a nebo k míření. Povoleny jsou pouze dřevěné šípy. Šípy musí být dřevěné ze stejného materiálu, stejně dlouhé, stejně těžké a stejně olepené.
 • Holý luk (BB – Bare Bow) – Střílí se z modré mety (max. 27m). Luk a načiní podle pravidel FITA. Jakýkoliv typ reflexního luku, který s přidanými závažími bez tětivy projde otvorem o průměru 12,2 cm. Pohyb prstů po tětivě je povolen. Zaměřovače, vodováhu, vypouštěče, klapačky není povoleno používat. Šípy musí být shodné délky. Do divize spadají také všechny tradiční luky s kovovým středem.
 • Kuše (CRB – Crossbow) – Stříleno z červené mety (max. 45m). Jakákoliv kuše s reflexním nebo kladkovým systémem ramen. Kuše musí být napínána ručně (lankový napínák je povolen) a musí být vybavena pojistkou. Na kuši jsou zakázány jakékoliv elektronické doplňky. Během střelby se nesmí používat žádný poutací řemen a střelec nesmí opírat kuši ani ruku, která ji podpírá, o žádnou podložku (koleno, strom). Maximální nátahová síla je 190 lbs. Rychlost šípu vystřeleného z kuše nesmí přesáhnout 330 FPS. Když je kuše nabitá, musí trubka šípu přesahovat přední část ramen. Minimální odpor spouště je z důvodu bezpečnosti 1300g (napínáček je zakázán). Jsou zakázány jakékoliv modifikace na továrním nastavení kuše.
 • Primitivní a Jezdecký luk (Primitivbow a Horsebow ) PB-HB Střílí se z modré mety (max. 27m). Primitivní luk vyroben z jednoho kusu dřeva (může být obalen šlachou či kůží), zakázáno je použití jakékoli zakládky či střeleckého okna. Jezdecký luk je symetrický reflexní luk, většinou složený z více materiálů. Madlo luku je taktéž symetrické a musí být minimálně 15mm široké bez jakéhokoli střeleckého okna. Tětiva napnuta na luku prochází jeho středem a luk s napnutou tětivou nesmí měřit více než 160cm.Z obou luků je možné střílet za použití střelecké rukavice, chrániče prstů (Finger TAB) nebo holými prsty a to tak, že střelec musí být v kontaktu se šípem, nebo jeho končíkem. "String walking" (posun prstů po tětivě) je zakázán. Na luku i na tětivě je zakázána jakákoli značka pro kontrolu nátahu. Jsou povoleny pouze dřevěné šípy. Všechny musí být ze stejného materiálu, stejné délky, váhy a provedení. Šípy musí být označeny iniciály střelce nebo jeho jménem.
 • Kladkový lovecký luk (BHC - Hunter Compound) – Střílí z červené mety (max 45m). Zahrnuje jakýkoli kladkový luk bez omezení v doplňcích. Jedna kategorie pro muže, ženy, juniory a kadety.
 • Lovecký luk (BH - Bowhunter) – Střílí z modré mety (max. 27m). Jakékoli nekladkové luky bez omezení v doplňcích. Jedna kategorie pro muže, ženy, juniory a kadety.

Věkové kategorie (třídy) podle EAA 3-D

Závodník se řadí do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhne 1. ledna:
 • Veteráni (Veterans) – 51 let a starší / muži - ženy
 • Senioři (Seniors) – 21 – 50 let / muži - ženy
 • Junioři (Juniors) – 18 - 21 let / muži - ženy
 • Kadeti (Cadets) – 12 - 17 let / muži – ženy - střílí z modré mety (max 27m)
 • Minis – nesamostatné dítě do 12 let, které začíná a musí mít doprovod rodiče

Pravidla střelby

 • Každý závodník střílí na každý terč pouze jeden šíp.
 • Pro každý terč a divizi je pouze jedna meta. Střílející závodník musí být na metě sám a musí se dotýkat jakoukoli částí těla mety.
 • Skupiny jsou tvořeny minimálně 3 a maximálně 5 střelci
 • Pokud střelec nestřílí, musí čekat v určité vzdálenosti od mety (3m).
 • Střelci se na každé metě střídají/rotují v pořadí střelby. Žáci nebo Minis, pokud je pořadatel k závodu připustí, střílí vždy jako poslední.
 • Každý střelec na metě má na vystřelení šípu 90 vteřin.
 • Po výstřelu není dovoleno kontrolovat zásahy z mety.
 • Všechny šípy musí zůstat v terči, dokud zásahy nebyly zapsány. Rozhodnutí o sporných zásazích musí být učiněno před jakýmkoli kontaktem střelců se šípy.
 • Z důvodů bezpečnosti, a aby se nezdržovaly ostatní skupiny, je zakázáno hledat šípy za terčem během závodu. Výjimku tvoří šípy, které skupina vidí.
 • Pokud nastane závada na vybavení během výstřelu, šíp je skórován jako vystřelený. Střelec s takto poškozeným vybavením má 15 minut na opravu. Jestliže opravu není možné provést na okruhu, má střelec 30 minut na opravu. Střelec musí kontaktovat rozhodčí. Čas se počítá od okamžiku, kdy rozhodčí převezme střelcovu bodovací kartu. Skupina čeká mezi terči na bezpečném místě. Poškozený luk nebo kuše mohou být během soutěže jednou vyměněny. Na okruh je však povoleno brát jen jeden luk nebo kuši. Po opravě má střelec právo na vystřelení dvou zkušebních šípů do již stříleného terče.

Pravidla bodování

 • 11 - malá bodovací zóna uvnitř 10 bodové zóny. Měl by zabírat cca 25% této zóny. Šíp se musí alespoň dotýkat čáry vyznačující tuto zónu.V bodovací kartě se počítá za 11 bodů. Pokud není na terči vyznačena, nemůže být počítána
 • 10 - vnitřní kruh vitální zóny (stačí dotek šípu)
 • 8 - vnější kruh vitální zóny (stačí dotek šípu)
 • 5 - celý zbytek terče, včetně doteku barvy zvířete šípem (neplatí rohy, parohy, kopyta)
 • 0 - rohy, parohy, kopyta, minutí terče, vypadnutí šípu z terče, škrtnutí šípu o terč
 • 12 - pouze při finálovém okruhu a rozstřelu, vnitřní kroužek umístěný v desítce (stačí dotek šípu) ( v závodě bodovaný za 11 bodů)
 • Při shodném nástřelu v kvalifikaci rozhoduje následovné: počet 0 (autů), dále počet 11, počet 10, 8 a 5.
 • Aby byl uznán zásah s vyšší hodnotou, stačí, aby se trubka šípu dotýkala kruhu s vyšším bodovým ohodnocením. Šíp, který je střelen do jiného (Robinův šíp), je bodově hodnocen jako šíp, ve kterém se nachází. Všechny šípy musí zůstat v terči, dokud nejsou zapsány body. Na zapsání bodů je 150 sekund.
 • Každý závodník před zahájením závodu obdrží 2 bodovací karty. Zápis bodů na obě bodovací karty je nutný.
 • Bodování je prováděno u terče, po dokončení střelby celou skupinou. Každý ze zapisovatelů obdrží od každého střelce jednu bodovací kartu.
 • Bodovány mohou být pouze šípy, které jsou v terči. Pokud je svědky prokázáno, že šíp prošel skrz terč nebo se od terče odrazil, může být bodován také. Pokud jsou nějaké nejasnosti o jeho bodové hodnotě a střelci ještě neopustili střeleckou pozici, může tímto postižený střelec opakovat svůj výstřel. Toto je přípustné pouze pokud souhlasí většina ve skupině. Šípy vytažené z terče před zapsáním jejich bodové hodnoty jsou brány jako 0.
 • Pokud je bodová hodnota šípu sporná a nejasná, rozhodne o ní hlasování ve skupině. V případě rovnosti hlasů musí být přivolán rozhodčí.

© 2021 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: grafikajinak@seznam.cz