spřátelené weby:       Ilustrace   |   Loutky   |   Soustružení dřeva
Petr SKÁCEL, Vančurova 5, Olomouc, telefon 773 057 594, email: grafikajinak@seznam.cz 

Dřevěné šípy

Chování šípu po vypuštění.

Šíp je nosník, který musí pojmout co nejvíce energie z tětivy a spotřebovat ji za letu. Šíp při startu a nějakou dobu i za letu kmitá. Kmitání šípu je způsobeno stlačením energií, kterou přijímá z tětivy a vychýlením z osy výstřelu při opuštění tětivy ze šikmé plochy prstů. Optimálního průkmitu využíváme ke stále stejnému a přesnému startu šípu.

Archery paradox

Jistě byste řekli, že šíp letí k cíli po přímce. Kdyby však tomu tak bylo, musel by šíp zavadit o luk, o který se opírá. Žádný dobře vystřelený šíp to ale neudělá. Tento jev se nazává archery paradox.
Vlivem složitého působeni sil se šíp prohne, vychýlí z přímky a obloukem míjí ruku, která drží luk, ale po chvíli se zase vrátí do směru, který mu byl dán jeho uložením na tětivě. Čím více se šíp prohne, tím pomaleji a s menší přesností se vrací do směru původně mu daného. Aby šíp správně a bez kolize opistil luk a letěl správným směrem musí mít správný SPIN.


Přitažlivost zemská a jiné podivné síly

Okamžitě po vypuštění začne šíp padat, neletí tedy rovně k cíli ani v druhé ose, ale po balistické křivce, která se zvyšuje s narůstající hmotností šípu a odporem šípu.
To znamená, že s těžším šípem nebo s šípem s větším odporem (třeba vyššími letkami) bude dolet šípu kratší. Z toho lze vyvodit, že těžší šípy budou mít u střelby z tradičního luku kratší nulovou vzdálenost (tj. vzdálenost střelce a terče, kdy mířící oko, hrot šípu a místo zásahu jsou v jedné rovině).


...a luk je jen zařízení, kterým dobře vyrobený a vhodně zvolený šíp pošleme přímo do středu terče.


Parametry dřevěného těla šípu (týbla) ovlivňující let šípu.

K dosažení co nejužšího soustřelu je třeba, aby střelivo (sada šípů) bylo co nejvíce shodné. Hroty a letky dodávané pro terčivou střelbu bývají v daném typu identické a máme je pod kontrolou, u dřevěných těl šípu je tomu jinak. Dřevo není homogenní materiál, a to je v uvedeném kontextu docela nepříjemné.

Co si tedy musíme pohlídat:

Délka šípu je výchozí hodnota, která vychází z individuální délky nátahu a bude u sady šípů stejná. Z důvodu rutiny a kontromy nad nátahem bych dokonce hovořil o konstantě pro střelce i v případě, že střílí různými luky a používá vice sad šípů.

hmotnost šípu

ovlivňuje: dolet šípu a vzdálenost nulového bodu.
Korekce: druh dřeva, změna váhy hrotu, více vrstev laku

Při nejednotné váze šípů v jedné sadě dochází k rozptylu soustřelů v horizontálním směru.
Lehké šípy mají dráhu letu je přímější (při střelbě na větší vzdálenosti nemusíme střílet tak vysoko) celkový dostřel je delší. Těžké šípy zase nepodléhají tolik vlivu větru a neodchylují se ze své dráhy.
Je vhodné týbla před výrobou šípů převážit a pokud je to možné do dalšího výběru zařadit poze tábla s nejvíce podobnou váhou.

spin šípu

ovlivňuje: čistotu vypuštění šípu.
Korekce: druh dřeva, směr vláken týbla k tětivě, délka týbla, průměr týbla, změna váhy hrotu, více vrstev laku,

Při nejednotném spinu šípů v jedné sadě dochází k rozptylu soustřelů ve vertikálním směru. Výběr správné hodnoty SPINU pro daný luk a Kontrola jednotnosti spinu je zásadní podmínkou pro dobrý soustřel. Jak přeměřit sadu týbel najdete ZDE.

těžiště šípu -(FOC - front of center)

ovlivňuje: klidný let šípu, dolet.
Korekce: změna váhy hrotu, přidání laku na část týbla

Těžiště šípu musí být posunuté od středu směrem k hrotu. Takový šíp má velmi dobrou stabilitu a střelba s ním vykazuje malý rozptyl. Protože však je jeho váha nerovnoměrně rozložená, nedoletí tak daleko jako v případě středového těžiště. Tato vlastnost však nevyvažuje ztrátu přesnosti. Praktickými zkouškami bylo zjištěno nevýhodnější místo pro těžiště a to 35 – 45 mm od středu šípu směrem k hrotu. Všechny naše šípy by měly mít těžiště ve stejném místě, je to taková další zkouška stejnorodosti šípů.

Letky šípu

ovlivňuje: klidný let šípu, dolet.
Korekce: tvar, velikost, levé-pravé

Správně zvolené opeření rychle stabilizuje šíp a klade za letu minimální odpor. Délka letky 7-14cm. Peří by nemělo být vyšší, než na tloušťku prstu.
Šípy olepené s pravým peřím jdou mírně vpravo a obráceně.
Peří z pravé strany je pro přesnější terčové šípy. Z levé strany mají větší dolet a mají vliv na průbojnost šípu. Vhodné na válečné šípy a dalekonosné.

přístupy na stránku:   
© 2012 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: grafikajinak@seznam.cz