spřátelené weby:       Ilustrace   |   Loutky   |   Soustružení dřeva
Petr SKÁCEL, Vančurova 5, Olomouc, telefon 773 057 594, email: grafikajinak@seznam.cz 

Jak se starat o celodřevěný luk

Celodřevěný luk je bohužel velmi choulostivé zařízení, kdo se o luk nechce nebo neumí starat, ať si raději pořídí laminátovou atrapu. Ušetří si tím dost peněz a problémů.

Vlhkost, zabiják číslo jedna

Dřevo je porézní materiál jako takové má schopnost přijímat/uvolňovat vlhkost podle podmínek okolního prostředí. Vzhledem k tomu, že většina bílých tuzemských dřev (materiál, z kterého luky převážně vyrábím) potřebuje pro maximální výkon co nejnižší vlhkost materiálu, je třeba zajistit, aby docházelo k co nejmenšímu zpětnému nabírání vlhkosti z okolního prostředí. Luky jsou z výroby napuštěny přírodním voskem a to v několika vrstvách, což výrazně omezí, ale nezabrání, nasákavosti materiálu.


Doporučení:
omezit střílení v děšti
nepokládat luk do vlhké trávy
nekoupat se s lukem
minimálně jednou ročně (před sezonou) luk řádně vysušit a naimpregnovat voskem.

Únava materiálu

Vysušené buňky dřevní hmoty jsou vystavovány stresu tlakové a tahové síly a to zákonitě musí vést k jejich destrukci. Na umu lukaře je tento proces co nejvíce zpomalit při zachování co nejlepšího výkonu luku. Lučiště se ničí jakýmkoliv vychýlením z přirozeného (rovného) tvaru lučiště, a to tím více, čím větší silou je lučiště namáháno.

Doporučení:
V žádném případě nenatahovat luk za jeho maximální nátahovou vzdálenost. Tětivu na luk napínat s citem, popřípadě používat napínák.
Při delší pauze mezi střílením vyvěsit tětivu.
Nemířit zbytečně dlouho a neprodlužovat dobu plného nátahu.

Další pošetilosti

Střelba bez šípu (popř s duralovými/karbonovými šípy) – tětiva musí být při výstřelu zatížena šípem (nejméně 9grn/lib). Šíp musí pobrat co největší část kynetické energie. Když ne, energie zůstává v ramenech luku, a to fakt nechceme.
Rovnání luku - nenapadlo by mě to, ale slyšel jsem o tom od kamaráda. Po střílení lehký stringfollow na luku vyrovnával ohnutím do protisměru. A to prostě nemohlo dopadnout dobře.
Střílení s lukem, který byl celý den v autě (nejlépe v srpnu) popř. střílení v dešti nebo s vlhkým lukem. Vzhledem k tomu, že dřevo lze ohýbat suchým nebo vlhkým teplem, tak tímto postupem z luku lehce vyrobíte efektní banán (tvarově).
Napnutí tětivy "naruby" Kdo dřevěným lukům nerozumí, ať na ně raději nesahá (zvláště když nejsou jeho). Pak se nemůže stát, že na luk s přirozeným reflexem (snad v dobré víře, že luk jde za tětivou) nasadí tětivu tak, že zamění strany luku a back má směrem k tětivě. To nemůže vydržet žádný dřevák.

přístupy na stránku:   
© 2012 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: grafikajinak@seznam.cz