spřátelené weby:       Ilustrace   |   Loutky   |   Soustružení dřeva
Petr SKÁCEL, Vančurova 5, Olomouc, telefon 773 057 594, email: grafikajinak@seznam.cz 

Vlámská tětiva (Flemish string)

Vlámská ložená tětiva je zakončená na jedné straně pleteným očkem a na straně druhé lukařským uzlem (dřevařská smyčka). Ve zbývající délce tětivy jsou jednotlivé prameny nespletené.

Budete potřebovat: tětivový materiál, nůžky/nůž, včelí vosk

Materiál může být buď přírodní (lněná dratev, hedvábí, ??režná sedlářská nit) nebo moderní (Dacron, Fastflight). S tradičními materiály se ale trochu hůře pracuje a nemívají takovou životnost jako moderní syntetické materiály.
Počet vláken, ze kterých budete tětivu vyrábět, závisí primárně na nátahové síle luku. Tětiva se splétá ze dvou nebo třech pramenů. Tětiva má být dimenzována přibližně pro čtyřnásobek napínací síly luku, takže pokud například pletete tětivu pro 40lbs luk z 14 vláken, mělo by unést jedno vlákno cca 9liber (4,5kg), což se dá docela jednoduše odzkoušet.
Počet vláken resp. tloušťka tětivy my měl korespondovat s tloušťkou zářezu na šípu.

Postup výroby vlámské tětivy ze dvou pramenů

Nařežeme potřebný počet vláken v délce luku + 30cm. Rozdělíme vlákna na polovivy. Odsadíme vlákna po cca 0,5cm tak, aby se spojený pramen na konci zužoval do špičky. Konce obou pramenů v délce cca 20cm důkladně navoskujeme včelím voskem.

začneme cca 15 cm od konce nejdelšího z nich. Tětivu držíme v pravé ruce mezi bříškem palce a prvním kloubem ukazováku a začneme zaplétat jednoduchý copánek směrem k navoskovanému konci pramenů.

Postup: Uchopíme pramen nejvíce vlevo cca 1 cm od místa, kde tětivu svírám pravou rukou. Pevně zkroutíme pramen mezi ukazovákem a palcem levé ruky směrem od zbývajících dvou pramenů. Přehneme zkoucený pramen vpravo pod palec přes ostatní prameny. Utáhneme vznikající copánek a srovnáme všechny tři prameny mezi prsty do výchozí pozice. S pramenem, který je nyní nejvíce vlevo postup opakujeme.
Takto upleteme cca 4-5 cm copánek. Tento copánek bude tvořir očko tětivy. Copánek přehneme tak, abychom vytvořili zmíněné očko, přiložíme k sobě odpovídající si prameny z obou konců copánku a lehce je do sebe zakroutíme ve stejném směru, jako budeme potom provádět zaplétání. Opět si poskládáme prameny mezi prsty, ke zdvojeným pramenům se budeme nadále chovat jako k jedinému prameni vláken.
Budeme pokračovat ve skrutu copánku, teď již ale směrem k opačnému (dlouhému) konci tětivy. Díky tomu, že konce pramenů byly posunuty, bude se copánek tětivy zeslabovat postupně. Copánek pleteme tak dlouho, až zapleteme i poslední dvojitý pramen. Přidáme ještě centimetr nebo dva a s tímto koncem tětivy jsme hotovi.
Nyní si celou tětivu lehce nakroutíme a uhladíme po celé délce tak, aby při úchopu na opačném konci byly všechny prameny stejně dlouhé. Pokud by jeden pramen byl kratší než ostatní, ponese celou sílu on a tětiva nám dlouho nevydží. Posledních cca 20 cm tětivy navoskujeme a splétáme opět copánek. Dopleteme tětivu až na konec a na úplném konci uděláme malý uzlík.Tětiva je hotová.
Na jednom konci máme hotové očko, takže na druhém konci vytvoříme "lukařský uzel" (nebo též "dřevařskou smyčku") tak, aby prostor mezi tětivou a bříškem luku byl v místě šípového lůžka cca 8-10% délky luku.
Místo pro lůžko šípu ještě omotáme v dostatečné šíři omotávkou, která vlákna tětivy ochrání.

přístupy na stránku:   
© 2012 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: grafikajinak@seznam.cz