spřátelené weby:       Ilustrace   |   Loutky   |   Soustružení dřeva
Petr SKÁCEL, Vančurova 5, Olomouc, telefon 773 057 594, email: grafikajinak@seznam.cz 

Střílení draků

!!!PROSÍM vytiskněte a doneste si svoje terče!!!

K dispozici nám jen omezené množství

Tento projekt je v testovací fázi. Velké změny (alespoň u 3 prvních draků) nebudou, ale korekce za účelem zlepšení "hratelnosti" určitě příjdou. Je tedy možné, že v případě změny pravidel budou výsledky u dotčených draků anulovány. Na stránce se pracuje. Případné podněty zasílejte prosím na: grafikajinak@seznam.cz

základní nástřel pravidel:

O střelbu na draka se může pokusit dvojčlenný tým. Střílí se 2x3 šípy za kolo. Úkolem týmu je zastřelit draka dříve, než se přiblíží k týmu na kritickou vzdálenost.

Družstvo:

Tým tvoří dva střelci. Soutěží se ve třech kategoriích: holý luk (HL), olympijský luk (OL) a kombinace (KOMBI).

Střelnice:

Terče si můžete stáhnout u popisu jednotlivých draků. Velikost terče je 60x60cm (holý luk) a 40x40cm (olympijský luk, kombi). Na každém terči je 10cm kontrolní pásek. Na začátku pokusu jsou terče vzdálené od střelecké čáry vždy 18m. Posun se děje směrem k střelcům vždy o 1m(a násobky).

Průběh pokusu:

Střelba se odehrává v jednotlivých kolech. Každý střelec má možnost vystřelit 3 šípy za kolo (tj. tým 6 šípů za kolo). Pořadí, v krerém budou střelci jenotlivé šípy střílet, je volitelné. Střelec může v každém kole místo jednoho z výstřelů použít aktivaci bonusu (viz. bonusy). Úkolem draka je dosáhnout kritické vzdálenosti a tím ukončit pokus týmu. Drak se posunuje k střelcům a uplatňuje bonusy dle charakteristik níže. Úspěšný pokus končí zabitím draka. Tým se může pokusit ulovit draka znovu s lepším skore. V případě, že drak dojde na kritickou vzdálenost nebo tým pokus ukončí bez zabití draka, se jedná o neúspěšný pokus a tým tento den již pokus nemůže opakovat.

Bonusy:

Tým si před začátkem pokusu může dle svého uvážení nakoupit bonusy (lístek s názvem bonusu). Cena nakoupených bonusů (ne spotřebovaných) je hlavním hodnotícím kritériem úspěšnosti pokusu. V případě shodné ceny bonusů se přihlíží ke vzdálenosti, na kterou byl drak zastřelen. Pro dosažení nejlepšího hodnocení je tedy nutné střílet bez bonusů a na co největší vzdálenost.

Střelec může v každém kole místo jednoho z výstřelů zvolit aktivaci bonusu (v případě, že má k dispozici bonusy). Přetrhne/znehodnotí lístek s bonusem a nechá ho na střelecké čáře. Ten se projeví na poslední vystřelený šíp nebo na první dva šípy v dalším kole.Po účinku bunusu se lístek odstraní ze střelecké čáry.


Zpřesni:

NA šíp se nasadí měrka široká 4cm, obvod měrky se počítá jako tělo šípu.

Cena:10bn
aktivace: 1akce + bonus

Jed:

Šíp zůstává v terčovnici a se započítává i v dalším kole.

Cena:10bn
aktivace: 1akce + bonus

Stín úspěchu:

nejhorší šíp střelce aktivujícího bonus se v daném kole nepočítá, místo něj se započítává zásah nejlepšího spoluhráčova šípu. Nebo v následném kole se místo nejhoršího šípu každého z týmu započítává hráčům šíp nejlepší.

Cena:20bn
aktivace: 1akce + bonus
Malé duplicate:

platí na jedno kolo po aktivaci (postih v případě, že střelec chce střílet jedno kolo za kolegu z týmu.

Cena:10bn
Duplicate:

platí na celý pokus/ střelbu(pouze jako postih v případě, že střelec chce střílet sám.

Cena:50bn
aktivace: 1akce + bonus
Najdi cíl:

V kole střelec nestřílí svou sadu šípů, ale pouze aktivuje bonus a určí jedno místo zásahu, které se bude počítat.

Cena:50bn
aktivace: 1akce + bonus

bonusy se nesmí cyklit, ale komba jsou povolena př: aktivuji pro příští sadu bonus jed (3 akce v kole), v následném kole můžu aktivovat na již "bonusový" šíp další bonus zpřesni.

Draci:

terče draku v PDF vytištěné na formát A4 = terč 40x40cm, terče vytištěné na formát A3 = terč 60x60cm. (na každém terči je 10cm kontrolní pásek, ten nesmí být v žádném případě větší než 10cm.


Saň:(terč č.1)   download: PDF
Životy:Zabít draka lze 12 zásahy do tlamy.
Rychlost: 1x
kritická vzdálenost: dech draka není, kontaktní 5m
Bonus: Může snášet vejce (terč vejce: elipsa 25x15) při porušení pravidla níže. Umístí se na terčovnici k drakovi.
pravidlo pro 10m a výše: 3 a více šípů mimo hlavu (1 vejce za kolo)
pravidlo pro 5m-10m a výše: šíp mimo hlavu draka (1 vejce za každou minelu)
Dokud není vejce zasaženo, léčí na konci každého kola +1 zranění. Max. počet vajec 3ks.

střelci tým datum kategoriebonusyvzdálenost
Staňková DUPL UP-Ol 19.9.2017PL T60x600/0/0/0/1/0/50bn 8m
Skácel/Hönig UP-Ol 25.9.2017PL T60x600/6/0/0/0/6/660bn 12m


Dračerka:(terč č.2)   download: PDF

Dračerka je velice rychlý drak. Má jednu zásahovou zónu - tlamu.

Životy:Zabít lze 6xopakování: zásah tlamy 5-ti šípy v jednom kole.
Rychlost:3x (0-1 šíp v tlamě), 2x (2 šípy v tlamě), 1x (3 šípy v tlamě), 0 (4-6 šípů v tlamě)
kritická vzdálenost: 10m / eliminace "dechu draka": v každém kole musí být zasažena alespoň 2x do tlamy. kontaktní 5m


střelci tým datum kategoriebonusyvzdálenost
Mather/Hönig UP-Ol 16.8.2017PL T60x600/0/0/0/0/0 0bn 6m


Drak:(terč č.3)   download: PDF

Nejméně nebezpečný drak. Má dvě zásahové zony tlamu a tlapy.

Životy:Zabít lze 20 nevyléčenými zásahy do tlamy.
Rychlost: 2x
kritická vzdálenost: dech draka 10m / eliminace "dechu draka": 10 nevyléčených zásahů do tlamy, kontaktní 5m
Bonus: léčení automaticky +1 zásah tlamy při nezasažení ani jedné z bodovaných
postih: v případě zásahu každé z předních tlap alespoň jedním šípem -1 na posun, ... a současně tlama -2 na posun.

střelci tým datum kategoriebonusyvzdálenost
Mather/Hönig UP-Ol 19.9.2017PL T60x600/0/0/0/0/0 0bn 7m


další připravované varianty:

Mně-Nič:(terč č.4) download:   PDF  JPG

Má jednu zásahovou zonu hlavu (mimo tlamy a límce). Sežraný šíp (šíp v tlamě) zmizí z toulce (v příštím kole akcí) Zabít lze 10 nevyléčenými zásahy do hlavy.
akce za kolo: posun: 1x, léčení: automaticky o -1 zásah limce nad hlCVOU
kritická vzdálenost "dech draka": 10m / eliminace "dechu draka": 10 nevyléčených zásahů do hlavy
kritická vzdálenost kontaktní : 5m tým prohrál a končí s pokusem a tento den už stejného draka "lovit nemůže".


střelci tým datum kategoriebonusyvzdálenost
Tionová/Tionová Olomouc 31/10/17BB T60x600/0/0/0/0/0 0bn 8m


Vodní dráček:(terč č.6) download:   PDF  JPG

Má sedm zásahových zón (A-G). Zabít lze zásehem všech zón (Pouze jeden zásah). V případě opětovného zásahu již zístané zóny se tato počítá jako nezasáhnutá.
akce za kolo: posun: 1x
kritická vzdálenost "dech draka": 10m / eliminace "dechu draka": zásah min. 3 zón
kritická vzdálenost kontaktní : 5m tým prohrál a končí s pokusem a tento den už stejného draka "lovit nemůže".


Pětihlav:(terč č.6) download:   PDF  JPG

Má pět zásahových zón/hlavu. Zabít lze zásehem všech hlav v jednom kole.
akce za kolo: posun: 1x
kritická vzdálenost "dech draka": 10m / eliminace "dechu draka": zásah 3 hlav/kolo
kritická vzdálenost kontaktní : 5m tým prohrál a končí s pokusem a tento den už stejného draka "lovit nemůže".Evidence výsledků:

V případě zastřelení draka se jako výsledek nejprve zohledňuje cena nakoupených bonusů (bn) a následně vzdálenost (m) "zastřelení". zapisuje se cena bonusů/vzdálenost (př. 50bn/16m) Výsledek 0bn/10m je lepší něž 10bn/18m

Po úspěšném pokusu je možné požádat o zapsání do výsledkové listiny. Žádost o zápis zašlete na email: grafikajinak@seznam.cz. Zápisy do první desítky musí být potvrzeny/poslány proškoleným vedoucím lekce, který zodpovídá za regulerní provedení pokusu (V době testování pouze na UP Olomouc / úterní lekce 17:00-20:00).
Zápis se předává ve skladbě:
Celé jmého střelců - kategorie - drak(číslo terče) - nakoupené bonusy X/X/X/cena - vzdálenost

příklad:
Soňa Rudá, Jiří Man; kombi; saň(terč1); 10/10/5/300; 15m

Vít Kull, Vojtech Konanů; HL; drak(terč3); 0/0/0/0; 8m

(..) přístupy na stránku:   
© 2012 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: grafikajinak@seznam.cz