spřátelené weby:       Ilustrace   |   Loutky   |   Soustružení dřeva
Petr SKÁCEL, Vančurova 5, Olomouc, telefon 773 057 594, email: grafikajinak@seznam.cz 

Výroba luku

Pokud si budete chtít střílet na táboře, jezdit na dřevárny, popř. střílet někde na veřejně přístupných místech bez výraznějších legislativních omezení, jste limitováni nátahovou silou luku. Ta je 150N= 15kg (cca 33liber). Silnější luky jsou zbraní třídy D a podléhají zákonu o zbraních.
To neznamená, že u slabšího luku nehrozí nebezpečí vážného zranění. Každý luk je zbraň. A právě proto je důležité dbát na bezpečnost všech.

NÁSTROJE A VYBAVENÍ.

Sekyrka, poříz, hoblík tzv.vlaštovka (spokeshave), škrabka, rašple a skelný papír.
Vyrob si také tillerovací tyč z latě 1x3x36 inch (2,5x7,5x91 cm).

ZAČÁTEČNICKÉ PROBLÉMY A JEJICH DŮVODY

Praskání luku

 • příliš úzké letokruhy.
 • Vlákna dřeva či letokruhy jsou narušeny na zádech luku
 • Odstranění příliš mnoho dřeva z jednoho místa a následně vzniklý "pant" či přepínání luku při obrábění.
 • Nahnilé dřevo či dřevo se skrytou vadou je vzácnou chybou

Set

 • Použití úplně nevysušeného dřeva
 • Zhotovení příliš úzkého luku s ohledem k pevnosti dřeva
 • Přepínání luku v průběhu obrábění - tilerování
 • Pomalu střílející luk obecně způsobuje set.

Pomalý a málo výkonný luk

 • Úzké zakončení ramen a nadměrně ohebný luk v madle
 • Úzké zakončení luku, ohnutí hlavně na koncích ramen
 • Nadměrně masivní konce ramen.

HLAVNÍ PRAVIDLA

Pravidla pro zajištění použitelného luku jako finálního výsledku našeho snažení.

 • Zajisti, aby byl luk dosti široký pro zamýšlenou sílu luku a pevnost užitého dřeva.
 • Zajisti aby bylo dřevo suché.
 • Od samého počátku ke konci obrábění odebírej dřevo POUZE tam, kde se ramena ohýbají méně.
 • Vyhni se přepínání luku při obrábění natažením na danou sílu a délku natažení.

VÝROBA LUKU

PŘÍPRAVA DŘEVA

Na poleno vyznačte tužkou středovou linii luku. Ta bude shodná s středovou linií kmene. V ideálním případě bude rovná, ale většinou je to dosti křivá čára. Od této linie se vyznačí další dvě souběžné linky vždy 2sm od středové linie. Vznikne tak vyznačený polotovar o šířce 4cm. Přebytečné dřevo odstraňte.
Po vysušení opatrně odstraňte kůru tak, aby se neporušila první vrstvu dřeva. Tím máte hotovou backovou stranu luku, stranu, která musí održet tahové síly v luku a je při střílení směrem k terči.
Překreslete projekt luku na poleno. Opět odměrujte od křivé středové linie luku a od backové strany luku . To umožní do určité meze udržovat přirozené zakřivení vláken dřeva, zejména v oblastech kde se rozšiřují okolo suků a dává luku úžasný charakter a zvyšuje pevnost. Zajistěte pouze aby přímka mezi oběma středy konců ramen probíhala centrem madla. Odstraňte přebytečné dřevo. Dokončete boky luku k téměř konečné kvalitě povrchu.

TILEROVÁNÍ

Příštích pár milimetrů obrábění dřeva je už pravá lukařina. Tady lu zkazíte, nebo mu udělíte sílu, rychlost a trvanlivost.
Vypilujte kulatým pilníkem do polotovaru luku drážky pro tětivu. Na luk dejte dlouhou pomocnou tětivu. Tětiva bude volná a nebude napívat luk. Vložte luk na tillerovací tyč a prohněte luk cca o 10-15cm. Ramena budou hodně rozhozená, hned jak uvidíte, které je silnější proveĎte korekce a opakujte.
Je velmi důležité mít v každém stadiu tillerování rovnoměrnou a vyváženou křivku ramen luku. Žádné ploché nebo příliš zahnuté oblasti. Jestliže se jedna část ramene ohýbá více než druhá, napětí se zde koncentruje a vytváří tak místní a trvalý, výkon ničící set.
Kontrolujte pozorně křivku ramen a označte méně ohebná místa a odstraňuj z těchto míst dřevo až se luk s dobrým tilerem prohne o cca 25cm.
Teď je na čase zkrátit tětivu na správný rozměr a napnout ji na luk s brace_hight 14-16cm. Jestliže jste pracovali postivě, měl by luk mít pravidelný prohyb a neměl by mít slabá místa.
Pokračujeme v Tilerování. Je pohodlné ale ne nezbytné nechat luk napjatý při opracování. Vložte luk na tilerovací tyč pozoruj méně ohebná místa ramen, označte je a zde odebírejte další dřevo. Pokaždé, když odeberete větší množství dřeva, usaďte luk, před kontrolou na tilerovací tyči, do jeho nového tvaru několikerým napnutím na již dosaženou délku nátahu. Pokračuj až dosáhneš perfektního průhybu při Vašem nátahu mínus 2inch.

ZAKRÁCENÍ KONCŮ, ZÁKLADKA

Jestliže skončíte práci s lukem o pár liber slabším než jsi zamýšleli, odřízněte z obou konců ramen asi 1 inch (2,5cm) a vypilujte nové drážky na tětivu. Toto zvýší sílu luku asi o 4 lb (2kg). Špičky ramen je pak třeba znovu tillerovat. Rameno, které se ohýbá méně, bude spodním ramenem. Šíp bude spočívat cca 1 palec nad středem luku. Tento bod označte a těsně pod něj udělejte madlo z kůže nebo látky.

OŠETŘOVÁNÍ

Je-li luk dobře ošetřován, vydrží dlouho. Na začátku sezony je dobré vždy obnovit ochranný nátěr luku. Nahřát dřevo horkovzdušnou pistolí (fénem) a aplikovat naředěný včelí vosk. Pokud není luk plně ochráněn, nenapínej luk i kdyby byl vystaven vlhkosti třeba jen na pár hodin. Může nastat stálé, rychlost ničící poškození.
Nikdy nenapínejte luk za hranici jeho délky nátahu. Hrozí velké nebezpečí setu, který snižuje dolet šípu o několik metrů a prakticky z něj dělá méně silný luk.

přístupy na stránku:   
© 2012 by Petr Skácel - Grafikajinak, email: grafikajinak@seznam.cz